Pin Acer 002

Tên pin: Pin Acer 002

Loại: 12 cell

Điện áp: 11.1V - 8800 mAH

Dòng: HP compaq Presario V3000; V6000; dv2000; dv6000; dv6100.

Thời gian dùng: 24 tháng

Bảo hành: 6 tháng

Pin hp1

Tên pin: Pin hp1

Loại: 6 cell

Điện áp: 11.1V - 8800 mAH

Dòng: HP compaq Presario V3000; V6000; dv2000; dv6000; dv6100.

Thời gian dùng: 36 tháng

Bảo hành: 6 tháng

Pin HP

Tên pin: Pin HP

Loại: 6 cell

Điện áp: 11.1V - 8800 mAH

Dòng: HP compaq Presario V3000; V6000; dv2000; dv6000; dv6100.

Thời gian dùng: 36 tháng

Bảo hành: 6 tháng