Pin ACER 4710

Tên pin: Pin ACER 4710

Loại: 6 cell

Điện áp: 11.1V - 4800 mAH

Dòng: Acer Aspire 5520; 5920; 6920; 7520; 7720G; 8920G.

Thời gian dùng: 36 tháng

Bảo hành: 6 tháng

Pin ACER 5570

Tên pin: Pin ACER 5570

Loại: 6 cell

Điện áp: 11.1V - 4800 mAH

Dòng: Acer Aspire 5520; 5920; 6920; 7520; 7720G; 8920G.

Thời gian dùng: 48 tháng

Bảo hành: 6 tháng

 Pin ACER 3620

Tên pin: Pin ACER 3620

Loại: 9 cell

Điện áp: 11.1V - 4800 mAH

Dòng: Acer Aspire 5520; 5920; 6920; 7520; 7720G; 8920G.

Thời gian dùng: 36 tháng

Bảo hành: 6 tháng

 Pin ACER 5520

Tên pin: Pin ACER 5520

Loại: 12 cell

Điện áp: 11.1V - 4800 mAH

Dòng: Acer Aspire 5520; 5920; 6920; 7520; 7720G; 8920G.

Thời gian dùng: 36 tháng

Bảo hành: 6 tháng

Pin Acer

Tên pin: Pin Acer

Loại: 12 cell

Điện áp: 11.1V - 4800 mAH

Dòng: Acer Aspire 5520; 5920; 6920; 7520; 7720G; 8920G.

Thời gian dùng: 36 tháng

Bảo hành: 6 tháng