Pin laptop là gì?

Khái niệm "Phục hồi pin laptop"?

Khái niệm "Phục hồi cell"?

Khi nào thì thay/phục hồi pin laptop?

Mua pin mới hay thay cell khi pin laptop bị chai?

Pin laptop ghi 10.8V hoặc 11.1V là mấy cell?

Pin laptop ghi 14.8V là mấy cell?

Pin laptop ghi 10.8V và 47Wh (hoặc 4400mAh) có ý nghĩa gì?

Pin máy tính xách tay có bao nhiêu loại ?

Lần đầu tiên nên sạc trong bao lâu và Pin Li-ion có thể sạc lại bao nhiêu lần?