Pin để không dùng thì không hỏng ?

Luôn cắm máy tính vào điện sẽ không hao Pin ?

Sạc pin thế nào sau khi thay cell mới?

Khi pin laptop chai, sử dụng ít hơn 1h, có phải thay tất cả các cell?

Pin laptop của tôi là HP hoặc IBM. Vậy khi thay cell Sony hoặc Sanyo có được không?

Tôi thường phải sạc Pin khi Pin chưa hết hẳn, hoặc có khicòn 50%

Tôi cần thay pin cho máy IBM T43. Pin theo máy chỉ có 4400mAh

Tôi dùng máy tính DELL6400 . Pin của tôi có điện áp là 14.8V. Nhưng khi tôi xem bộ sạc lại là 19,5V. Vậy có đúng là bộ sạc theo máy không ? và như vậy máy tính của tôi chạy với điện áp bao nhiêu ?

Kiểm tra mức độ chai của pin laptop bằng phần mềm gì